شبیه سازی کانون ارزیابی

شبیه سازی کانون ارزیابی

هدف از شبیه سازی کانون ارزیابی اخذ آمادگی‌های لازم افراد به منظور حضور موفقیت‌آمیز در فرایند کانون ارزیابی و توسعه مدیران دولتی و شرکتهای غیردولتی و خصوصی می‌باشد که در طی فرایند این کانون از ابزارها و تمرین‌های استاندارد نظیر اخذ آزمون‌های تحلیل رفتاری و روانشناسی، مصاحبه شایستگی محور (CBI)، ارائه شفاهی، مورد کاوی، بحث گروهی، ایفای نقش و بازی‌های گروهی (مدیریتی) استفاده خواهد شد.
مدت زمان برگزاری این کانون ارزیابی حدود یک روز از ساعت 7 صبح لغایت 16 می‌باشد که در طی آن ارزیابی شونده‌ها حداقل توسط 5 ابزار استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج ارزیابی در سه شکل به ارزیابی شونده‌ها به شرح زیر ارائه خواهد شد:

  1. خلاصه کارنامه شایستگی فرد و نتایج نهایی مطابق دستورالعمل‌های مربوطه
  2. گزارش مدیریتی
  3. گزارش بازخورد فردی در 100 صفحه مشتمل بر نتایج آزمون‌ها، نتایج کانون، دوره‌های آموزشی و توسعه‌ای مورد نیاز، کتب لازم جهت مطالعه، منابع آموزشی و تمرین‌ها و توصیه‌های ضروری برای توسعه شایستگی‌ ارزیابی شونده

فرم درخواست شرکت در شبیه سازی کانون ارزیابی

اطلاعات فردی

اطلاعات مربوط به ارزیابی