جدیدترین دوره‌ها و رویدادهای درحال برگزاری

کانون ارزیابی و توسعه

ارتقاء بهره وری نیروی انسانی که در گرو شناسایی کارکنان کلیدی، استعدادها، شناخت شایستگی‌های آنان و به کارگماری صحیح افراد در جای مناسب می باشد ، یکی از چالش ‏های اصلی حوزۀ منابع انسانی است که سال‏هاست مورد توجه جوامع علمی توسعه یافته قرارگرفته است .این مهم از طریق کانون های ارزیابی و توسعه به شکلی اثربخش و مطمئن قابل انجام است.

کانون ارزیابی (Assessment center) اشاره به یک موقعیت مکانی ندارد ، بلکه به فرایندی گفته می شود که به عنوان بخشی از فرایند استخدام و یا برای ارتقا سطح داخلی و توسعه کارکنان توسط سازمان ها برای ارزیابی کارکنان به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرد.
مرکز ارزیابی بر روی مجموعه ای از تمرینات یا ابزار های متنوع تمرکز دارد که برای شبیه سازی جنبه های مختلف محیط کار طراحی شده اند.
برای آشنایی بیشتر با ابزار های کانون ارزیابی کلیک کنید.
به احتمال زیاد در نقاط حساس زندگی حرفه ای خود با یک کانون ارزیابی روبرو خواهید شد. برای مثال :

وجود عناصر کلیدی متعدد در ساختار کانون های ارزیابی، روایی و پایایی بالای این روش را به خوبی اثبات می کند.

ارکان و عناصر کانون ارزیابی و توسعه

در مقاله دستورالعمل‌ها و ملاحظات اخلاقی برای عملیات کانون ارزیابی که در ژورنال مدیریت منتشر گردید، عناصر اساسی کانون ارزیابی برشمرده شده است.

مدل شایستگی‌ها

مدل های شایستگی فهرستی از دانش، مهارت ها، نگرش ها، توانایی ها و ویژگی های شخصیتی هستند که برای انجام موفق وظایف شغلی موثر میباشند.این اجزای مدل در واقع شاخش های ارزیابی فرد در کانون ارزیابی محسوب میشوند.از مدل شایستگی ها به عنوان قلب کانون ارزیابی یاد میشود.

ارزیاب‌ها

ارزیاب، فرد آموزش دیده و با تجربه ای است که باید شناخت کامل و دقیق از مفهوم شایستگی ها، ابزار ها و روش ارزیابی شامل مشاهده، ثبت رفتار و تخصیص شایستگی ها و تکنیک های مصاحبه داشته باشد تا بتواند ارزیابی مناسب در مورد شایستگی های فرد مورد نظر ارائه دهد.

روش‌های ارزیابی متعدد

روش ارزیابی در کانون ارزیابی مبتنی بر رفتار شناسی است.در این روش عملکرد و ویژگی های شخصیتی ارزیابی شوندگان در جریان آزمون ها، ابزارها و تمرین های شبیه سازی شده (مانند بحث گروهی، ارائه مطلب، مصاحبه، ایفای نقش و...) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

ارزیابی شوندگان

ارزیابی شوندگان رکن اساسی کانون ارزیابی هستند.روشن است که سایر ارکان کانون ارزیابی باید برای ارزیابی شایستگی های این گروه از مدیران و کارکنان ساماندهی شوند.اگر ارزیابی شونده ای در کار نباشد، ارزیابی صورت نمیگیرد.

تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه تحلیل گسترده شغل به منظور تعیین دانش ، مهارت و نگرش ها (KSA) برای ارزیابی عملکرد شغلی صورت میگیرد. این امر بستگی به هدف ارزیابی ، پیچیدگی شغل و دانش قبلی در مورد شغل دارد. شایستگی ها بر اساس چشم انداز ، ارزشها و اهداف سازمان تعریف می شوند.

تجزیه تحلیل و رتبه بندی رفتار

ارزیابان باید یک فرآیند بخصوص را برای ثبت رفتارهای مرتبط در طول تمرین های کانون ارزیابی دنبال کنند. این امر شامل یادداشت برداری ، چک لیست های مصادیق رفتاری یا مقیاس های رتبه بندی شده از نظر رفتاری می‌باشد.

یکپارچه‌سازی داده‌ها

به عنوان آخرین گام در فرآیند ارزیابی، ارزیابان در جلسه ای که از آن به عناوین مختلفی مانند جلسه جمع بندی،یکپارچه سازی یا واش آپ یاد می شود، به بررسی، رتبه بندی، تحلیل و ارائه نتیجه ارزیابی خود از ارزیابی شوندگان میپردازند.

گزارش بازخورد

گزارش بازخورد، خروجی اصلی کانون ارزیابی و توسعه است.این گزارش نشان میدهد هر یک از ارزیابی شوندگان در چه حوزه هایی، شایستگی و توانمندی هایی به عنوان نقطه قوت دارند (که شاید حتی خود از آن اگاه نباشند.).همچنین نقاط قابل بهبود آنان را نیز مشخص می سازد.

خدمات ما

محور و اساس ارزیابی، وجود الگو و شاخص‌های ارزیابی است. بر این باور، کانون‌های ارزیابی نیز برای ارزیابی شایستگی‌های حرفه‌ای و شغلی افراد، به شاخص‌ها و الگوهای ارزیابی نیاز دارند. مدل شایستگی، پاسخگوی این نیاز است. برای شناسایی و تدوین شایستگی‌‏ها در سازمان‌ها رویکردها و دسته‏‌بندی‌‏های مختلفی وجود دارد

مدیریت و توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران، یکی از عوامل مؤثر در ﺟﺬﺏ، تربیت و توانمندسازی آنان است. مدیریت شایستگی‌ها موجب توسعه عملکرد فرد و سازمان خواهد شد. اگر شایستگی‌های مدیران ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁن مدیریت شود و همواره مورد ارزیابی مستمر قرار گیرد، عملکرد آنان اثربخش، منظم و هدفمند خواهد شد. از همین رو، سازمان‌های آینده‌نگر، به دنبال طراحی و بکارگیری نظام‌های ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیران خود هستند.

كانون‌هاي ارزيابي به منظور تحقق اهداف متعددي به‌كار مي‌روند. اسـتفاده از شـبيه‌سازي‌ها و تمرين‌هاي چندگانه، قابليت پيش‌بيني بالايي را براي كانون‌هـاي ارزيـابي ايجـاد مي‌كند. مهمترين دلايل استفاده از كانون‌هاي ارزيابي جذب، انتصاب، حفظ و توسعه كاركنان است. سازمان‌هاي موفق مديران مياني، ارشـد و حتـي كارشناسان خود را بـا توجه بـه بازخورد كانون ارزيابي به كار مي‌گمارند.

دوره‌های تربیت ارزیاب حرفه‌ای

برخی از سازمان‌هایی که توسط کانون ارزیابی و توسعه ارزیابی شده‌اند

کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاد دانشگاهی متشکل از متخصصان مدیریت استعداد ، روانشناسان ، متخصصان تحلیل اطلاعات و مشاوران منابع انسانی است که استعداد ها ، ظرفیت ها و شایستگی های آشکار و پنهان افراد را در انواع سازمان ها بررسی و سنجش کرده و توسعه می دهد.
تیم کانون ارزیابی و توسعه با استفاده از علم روانشناسی و فناوری بروز ، سازمان ها و افراد را قادر می سازد تا ظرفیت های بالفعل و بالقوه ی خود را به شکلی اثر بخش و علمی ارزیابی کرده و توسعه دهند.
برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش های درباره ما و شورای علمی مراجعه فرمائید.

مصاحبه با مدیران سازمان‌ها در خصوص عملکرد کانون ارزیابی

پخش ویدیو

سازمان امور مالیاتی کشور

مصاحبه با آقای …، مدیر سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اثربخشی کانون ارزیابی که در تاریخ 1400/2/2 برگزار شد

پخش ویدیو

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مصاحبه با آقای …، مدیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اثربخشی کانون ارزیابی که در تاریخ 1400/4/2 برگزار شد

پخش ویدیو

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

مصاحبه با آقای …، مدیر وزارت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص اثربخشی کانون ارزیابی که در تاریخ 1400/3/2 برگزار شد

سامانه اختصاصی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی به یکی از الزامات ضروری بدل شده است. چرا که جمع‌آوری، پالایش و پردازش اطلاعات بسیار گسترده از منابع مختلف لازمه تحلیل وضعیت موجود و تصمیم‌گیری‌هایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب می‌باشد. بدین منظور کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاد دانشگاهی به منظور مدیریت ، تضمین امنیت و یکپارچه سازی اطلاعات افراد و سازمان ها، سامانه ای جداگانه را برای این کار اختصاص داده است.

برخی از امکانات و ویژگی های  سامانه به شرح زیر می باشد :
1- شبیه سازی فرآیند های ارزیابی
2- امکان ایجاد گزارش بازخورد در لحظه
3- آزمون های روانشناسی مختلف به همراه تحلیل اختصاصی
4- امکان مشاهده نمودارهای آماری و فیلترهای متفاوت با توجه به نیاز کاربر در لحظه
5- مبتنی بر روانشناسی سازمانی و ده ها امکانات و ویژگی های کاربردی دیگر.

کتاب کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی

کتاب کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی جامع ترین کتاب فارسی در زمینه مبانی، اصول و روش‌های علمی و طراحی، اجرا ، مدیریت و استقرار کانون‌های ارزیابی در سازمان‌ها به صورت کاربردی و با تاکید بر تجارب مولفان می باشد.
وجه تمایز این کتاب این است که مفاهیم یاد شده در آن از سه دریچه ی سازمان ، ارزیابی شونده و ارزیاب تبیین شده و از این حیث راهنمایی جامع و کاربردی برای سازمان ها و افراد به شمار می رود.
جهت تهیه این کتاب می توانید به فروشگاه کتاب مراجعه کنید.

آخرین اخبار

آخرین مطالب وبلاگ

برای ارتباط با مشاوران و کارشناسان کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی از طریق دکمه رو به رو با ما در ارتباط باشید