کانون توسعه

کانون توسعه چیست؟

رواج و اجرای رویکردهایی مانند آموزش، یادگیری، توانمندسازی، سازمان یادگیرنده، مدیریت کیفیت فراگیر و… گویای این امر است که منابع انسانی و سازمان‌ها دیدگاهی مثبت نسبت به توسعه دارند. با استفاده از کانون­‌های توسعه می‌توان زمان، بودجه و انرژی صرف شده برای انتخاب و آموزش افراد را به حداقل رساند.

کانون­‌هایی كه بر توسعه ارزیابی­‌شوندگان متمرکز هستند، كانون توسعه نامیده می‌شوند. این کانون­‌ها برای منابع انسانی، فرصت­‌هایی را فراهم می‌کنند تا شایستگی­‌هایشان ارزیابی­‌ شده و نیازهای رشد و شكوفایی آنان مشخص شود.

کانون­‌های­ توسعه از روش‌هایی چون ارزیابی برمبنای مدل شایستگی­‌ها و توسط ارزیابان ماهر و نیز استفاده از آزمون‌ها و سرانجام ارائه بازخورد بهره می­‌برند، مبنای معتبری برای شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود فرد است.

کانون‌­های توسعه از طریق ارزیابی برمبنای مدل شایستگی­‌های شغل، روشن می­‌سازند ‌که کدام شایستگی‌­های فرد مناسب است و کدام شایستگی­‌های وی نیاز به بهبود دارد. سپس فرصت‌های آموزشی و توسعه‌ای لازم را تعیین کرده و نیل به موفقیت را برای فرد و سازمان تضمین می‌کند

فرآیندهای کانون توسعه

برنامه‌های توسعه کانون ارزیابی و توسعه جهاد دانشگاهی برای کمک به کارکنان و مدیران در زمینه رشد حرفه‌ای و فردی طراحی شده است. ما از روش شناسی خاصی پیروی می‌کنیم که با ارزیابی شروع می‌شود و پس از آن بازخورد و طراحی برنامه‌های توسعه یا آموزش را در پی دارد که نه تنها رضایت کارکنان و ارزش بازاری را افزایش می‌دهد، بلکه باعث ایجاد مزیت رقابتی در سازمان نیز می‌شود. این امر با جلسات مشاوره ایجاد شده و با پیگیری‌های مداوم به نقطه‌ی هدف می‌رسد.
هر پروژه توسعه‌ای با توجه به نیازها و اهداف خاص سازمان این قابلیت را دارد که به صورت سفارشی طراحی شود.

برخی از مهم‌ترین مزایای کانون توسعه

آموزش و توسعه‌ای که توسط کانون‌های توسعه ارائه می‌شود، مبتنی بر مدل شایستگی است. این امر موثرترین فرصت‌های توسعه شغلی را شناسایی و برنامه‌ریزی آموزش‌های اثربخش را تقویت می‌کند.

با اجرای کانون­‌های توسعه، شایستگی‌های کنونی کارکنان سازمان در مقایسه با شایستگی‌هایی که از کارکنان انتظار می‌رود، مشخص می‌شود. این فاصله، جایی است که نیاز به آموزش و توسعه در آن ضرورت خواهد داشت.

نتیجه ارزیابی در کانون‌های توسعه که شامل نقاط قوت و قابل بهبود فرد است در قالب بازخوردهای توسعه فردی، برنامه‌های آموزشی، مسیر شغلی و … در دستور کار فرد و سازمان قرار می‌گیرد.

کانون‌های توسعه روشن می‌کنند فرد در کدام نقطه از مسیر شغلی خود، به چه دانش و مهارت‌هایی نیاز دارد.

کانون­‌های توسعه، تصویر روشنی از رفتارهایی که می‌توانند به عنوان مبنایی برای برنامه‌­های توسعه‌ فرد استفاده شوند، به فرد و سازمان معرفی می­‌کنند.

رویکردهای کانون توسعه

دو رویکرد نوین و اثر بخش در حوزه کانون توسعه، توانمندسازی مدیران و کارکنان و برنامه‌ریزی جانشین پروری می‌باشد.
کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاد دانشگاهی با استفاده از فنون ارزیابی و توسعه نوین و متنوع آماده استقرار کانون‌های توسعه با رویکردهای مذکور می‌باشد.

روشن است که باید کارراهه یا مسیر شغلی برای کارکنان مشخص و بر اساس نظام طبقه بندی مشاغل مورد توجه قرار گیرد. در مناسب‌ترین حالت به موازات مسیر شغلی می‌بایست مسیر آموزش و بهسازی لازم برای شاغل، پیش‌بینی و در قالب برنامه توانمندسازی و آموزش ضمن خدمت اجرا شود.

جانشین پروری در سازمان‌ها یکی از راهبردهای کلان مدیریت منابع انسانی است؛ یعنی فرد برای مشاغل عمدتا مدیریتی شناسایی و پرورش داده می‌شود تا به تدریج برای بر عهده گرفتن سمت و مسئولیتی مدیریتی آماده شود. سازمان‌های هوشمند همواره به دنبال آن هستند که بانک یا خزانه‌ای از افراد مستعد و شایسته برای تصدی سمت‌های مدیریتی در آینده در اختیار داشته باشند.

برای ارتباط با مشاوران و کارشناسان کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی از طریق دکمه رو به رو با ما در ارتباط باشید