فرآیند طراحی، استقرار و اجرای کانون ارزیابی

استاندارد های راه اندازی کانون ارزیابی

کانون ارزیابی یک فرآیند قدرتمند مدیریت منابع انسانی است که شامل ارزیابی مهارت‌های افراد از طریق مواجهه با تمرین‌های شبیه‌سازی یا آزمون‌های ارزیابی می باشد.هدف این تکنیک تکمیل روش‌های ارزیابی سنتی‌تربا هدف نهایی بهبود تصمیم‌گیری برای منابع انسانی است.

طراحی و تدوین فرایندهای کانون­های ارزیابی، در واقع پایه ریز همه فعالیت­ها است. چنانچه فرایندها به نحوی مناسب طراحی نشوند، شیرازه کانون از هم پاشیده خواهد شد.
در صورت فقدان یک فرایند شفاف برای انجام وظایف، اولویت­ها و ترتیب اقدام­ها، هریک از افراد اعم از کارکنان کانون، ارزیابان و ارزیابی­شوندگان سردرگم و به‌ناچار به رفتار سلیقه­ای روی خواهند آورد.
روشن است این امر فروپاشی کانون و لااقل کاهش کیفیت ارزیابی و هدر رفت منابع و انرژی را در پی خواهد داشت.
بر اساس بخشنامه 1657363 تاریخ 1396/11/4 برای طراحی ، استقرار و اجرای کانون ارزیابی و قابل اعتبار ، با ارکان معتبر، مراحل زیر در نظر گرفته می شود.

اینفوگرافی فرآیند طراحی، استقرار و اجرای کانون ارزیابی

فرآیند طراحی، استقرار و اجرای کانون ارزیابی

آماده سازی

احراز شرایط (فرهنگ سازی، آماده سازي فضاي فیزیکی ارزیابی و ...)

ارسال مستندات (اساسنامه، رزومه ارزیاب ها، روزنامه رسمی و ...) به سازمان اداري و استخدامی کشور به منظور اخذ مجوز

استقرار

انتصاب مدیر کانون

تشکیل کادر اجرایی (تیم تدوین مدل شایستگی ، تیم IT ، تیم آموزش و توسعه شایستگی)

طراحی فرم هاي ارزیابی و مستندات لازم جهت اجراي کانون

چیدمان فضاي فیزیکی (در نظر گرفتن محل مناسب کانون ارزیابی با رعایت استاندارد هاي لازم)

تهیه ملزومات لازم جهت اجراي ابزار هاي ارزیابی

استقرار نرم افزار مدیریت شایستگی

بانک اطلاعاتی ارزیابان

اجرا

برگزاري آزمون هاي خود ارزیابی

Warm-up

اجراي ابزار هاي ارزیابی

Wash-up

ارائه گزارش بازخورد

بهبود و توسعه

توسعه مدل هاي شایستگی

ارزیابی گروه هاي شغلی متفاوت

بروز رسانی آزمون هاي خود ارزیابی

بروز رسانی سامانه

توسعه ابزار های ارزیابی

تربیت ارزیاب

شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

دارا بودن «گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی» (از ابتدای سال 1397)
ثبت مشخصات فرد قبل از انتصاب، در بانک اطلاعات افراد دارای شایستگی احراز سمت های مدیریتی
دارا بودن مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس) در یکی از مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز
طی دوره های آموزشی سطح مدیریتی مربوط
کسب حداقل 85 درصد کل امتیاز ارزیابی عملکرد در دو سال منتهی به انتصاب
احراز صلاحیت اعتقادی، اخلاقی و رفتاری فرد نامزد برای انتصاب در یکی از سطوح مدیریتی، از مراجع ذیربط
دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) در سقف تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه
الف) شرایط اخذ مجوز کانون ارزیابی و توسعه شایستگی

۱- شخصیت حقوقی ثبت شده در مراجع قانونی (برای کانون های ارزیابی غیر دولتی).

۲- داشتن اجازه تشکیل کانون ارزیابی از سوی مقام مجاز دستگاه اجرایی (برای کانون های ارزیابی دولتی).

۳_فعالیت در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی یا عناوین تخصصی مرتبط و مشابه در موضوع فعالیت موسسه/شرکت مندرج در اساسنامه.

۴- داشتن فضای اداری مناسب

۵- داشتن حداقل نیروی انسانی اداری

ب) جدول معیارهای تخصصی کانون ارزیابی شایستگی

ردیفعنوان معیارهاتوضیح معیار
1ابزار های ارزیابی شایستگیداشتن حداقل ابزارهای تمرینی و غیر تمرینی به روز شده برای سنجش شایستگی ها
2فرآیند های عمومی و اختصاصیداشتن فرآیند های مدون اختصاصی و عمومی در کانون ارزیابی
3سامانه تخصصی کانون ارزیابیداشتن سیستم تحلیل داده ها و اطلاعات ارزیابی شوندگان و ارزیابی کنندگان
4راهنمای عملی برگزاری کانوندارا بودن دستورالعمل های اجرایی کانون و راهنمای عملی برای ابزارهای ارزیابی
5فضای فیزیکی۱- داشتن حداقل یک اتاق برای آزمون های انفرادی
۲- داشتن حداقل یک اتاق برای آزمون های گروهی
۳- داشتن حداقل یک اتاق جلسات Wash-up
4- داشتن فضای رفاهی و فرهنگی مناسب
6منابع انسانی۱- مدیر/ رئیس کانون
۲- داشتن حداقل ۴ نفر ارزیاب حرفه ای
۳- نیروی کارشناس در زمینه ارزیابی شایستگی ها
۴- روانشناس
7برنامه های مدون توجیهی اولیه– برنامه توجیهی مدون برای ارزیابی شوندگان قبل از شروع برنامه ارزیابی
– برنامه توجیهی مدون برای ارزیابی در خصوص مدل شایستگی

فرم درخواست خدمات کانون ارزیابی

جدول 1 - اطلاعات کلی سازمان درخواست کننده خدمات

جدول 2 – اطلاعات مربوط به کانون‌های ارزیابی

(یادآوری: گزینه های 3،1 و 4 بطور معمول جز خدمات کانون های ارزیابی است .)

( در صورت تمایل به استفاده از ارزیابان درون سازمانی، نیاز به برگزاری دوره های تربیت ارزیاب برای متقاضیان می باشد.)

( در صورت تمایل به برگزاری کانون ارزیابی در درون سازمان، نیاز به حداقل 7 اتاق مجزا و مجهز است.)

اخبار مرتبط

منابع مرتبط

برای ارتباط با مشاوران و کارشناسان کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی از طریق دکمه رو به رو با ما در ارتباط باشید