فرآیند طراحی، استقرار و اجرای کانون ارزیابی

استاندارد های راه اندازی کانون ارزیابی

کانون ارزیابی یک فرآیند قدرتمند مدیریت منابع انسانی است که شامل ارزیابی مهارت‌های افراد از طریق مواجهه با تمرین‌های شبیه‌سازی یا آزمون‌های ارزیابی می باشد.هدف این تکنیک تکمیل روش‌های ارزیابی سنتی‌تربا هدف نهایی بهبود تصمیم‌گیری برای منابع انسانی است.

طراحی و تدوین فرایندهای کانون­های ارزیابی، در واقع پایه ریز همه فعالیت­ها است. چنانچه فرایندها به نحوی مناسب طراحی نشوند، شیرازه کانون از هم پاشیده خواهد شد.
در صورت فقدان یک فرایند شفاف برای انجام وظایف، اولویت­ها و ترتیب اقدام­ها، هریک از افراد اعم از کارکنان کانون، ارزیابان و ارزیابی­شوندگان سردرگم و به‌ناچار به رفتار سلیقه­ای روی خواهند آورد.
روشن است این امر فروپاشی کانون و لااقل کاهش کیفیت ارزیابی و هدر رفت منابع و انرژی را در پی خواهد داشت.
بر اساس بخشنامه 1657363 تاریخ 1396/11/4 برای طراحی ، استقرار و اجرای کانون ارزیابی و قابل اعتبار ، با ارکان معتبر، مراحل زیر در نظر گرفته می شود.

فرآیند طراحی، استقرار و اجرای کانون ارزیابی

آماده سازی

احراز شرایط (فرهنگ سازی، آماده سازي فضاي فیزیکی ارزیابی و ...)

ارسال مستندات (اساسنامه، رزومه ارزیاب ها، روزنامه رسمی و ...) به سازمان اداري و استخدامی کشور به منظور اخذ مجوز

استقرار

انتصاب مدیر کانون

تشکیل کادر اجرایی (تیم تدوین مدل شایستگی ، تیم IT ، تیم آموزش و توسعه شایستگی)

طراحی فرم هاي ارزیابی و مستندات لازم جهت اجراي کانون

چیدمان فضاي فیزیکی (در نظر گرفتن مجل مناسب کانون ارزیابی با رعایت استاندارد هاي لازم)

تهیه ملزومات لازم جهت اجراي ابزار هاي ارزیابی

استقرار نرم افزار مدیریت شایستگی

بانک اطلاعاتی ارزیابان

اجرا

برگزاري آزمون هاي خود ارزیابی

Warm-up

اجراي ابزار هاي ارزیابی

Wash-up

ارائه گزارش بازخورد

بهبود و توسعه

توسعه مدل هاي شایستگی

ارزیابی گروه هاي شغلی متفاوت

بروز رسانی آزمون هاي خود ارزیابی

بروز رسانی سامانه

توسعه ابزار های ارزیابی

تربیت ارزیاب

اخبار مرتبط

منابع مرتبط

برای ارتباط با مشاوران و کارشناسان کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی از طریق دکمه رو به رو با ما در ارتباط باشید