مشاوره

برای ارتباط با مشاوران و کارشناسان کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی از طریق دکمه رو به رو با ما در ارتباط باشید

لزوم استفاده از روش های شایستگی محور در مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی اصلی‌ترین سرمایه هر سازمان است و سازمان‌ها در راستای مأموریت و تحقق اهداف و اجرای استراتژی‌های خود باید اقداماتی را در زمینه منابع انسانی انجام دهند.در سال‌هاي اخير توجه به این منابع به عنوان منابع بي‌بديل سازماني به نحو گسترده‌اي فزوني يافته است.بنابراین طراحي، استقرار و اجراي نظام مناسب ارزیابی و ارتقاء شایستگی‌های سرمایه انسانی با ديدگاه سنجش، اصلاح و بهبود مستمر در سطوح مختلف سازمانی امری  ضروری است.

ضرورت بنای یک الگوی جامع مدیریت شایستگی محور در سازمان ها

بنیان رویکرد مدیریت مبتنی بر شایستگی از طریق بکارگیری شایستگان در سطح مدیران و سایر پست‌های کلیدی، استقرار فرآیندهای شایسته‌سالاری، تغییر نگاه از رویکرد مبتنی بر شغل به رویکرد مبتنی بر شایستگی و توجه به پرورش مدیران و کارکنان شایسته در سازمان‌های مختلف کشور، ضرورت نیاز به یک الگوی جامع مدیریت مبتنی بر شایستگی را در عرصه مدیریت تقویت می‌کند.

خدمات ما

تحقق عملکرد شایستگی محور در سطح مدیران و کارکنان ، مستلزم استفاده از فنون ارزیابی و توسعه قابل اعتمادی است که بتوانند به ارزیابی و توسعه درست شایستگی ها و قابلیت های مدیریتی بپردازند.خدمات شایستگی محور کانون ارزیابی و توسعه جهاد دانشگاهی به گونه ای طراحی گردیده که الزامات مذکور را به شکلی اثربخش تحقق می بخشد.

کانون ارزیابی یکی از قوی ترین ابزارهایی است که می تواند در اختیار متخصصان منابع انسانی و مدیران سازمان ها برای استخدام بهتر ، شناسایی نیازهای توسعه ای و تعیین ظرفیت ها و شایستگی های افراد قرار بگیرد.
با این حال ، این نکته حائز اهمیت است که ویژگی های هر یک از انواع ارزیابی ها برای اندازه گیری و همسویی این اطلاعات با اهداف مختص استخدام و توسعه ی سازمان یا موسسه شما لحاظ می شود.

با توجه به عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تغییر و تحول شگرف در صنایع مختلف و تاثیر آن بر روی سازمان ها و شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی ، بهره مندی از روش های سنتی و متداول آموزش برای توسعه توانمندی ها و شایستگی های منابع انسانی بویژه مدیران پاسخگوی نیاز های سازمان ها و شرکت ها نیست.در حوزه مدیریت منابع انسانی یکی از فرآیند های نوین و قدرتمند برای پرورش شایستگی های منابع انسانی ، کانون توسعه است.

برای آشنایی با محصولات کانون ارزیابی و توسعه شایستگی از طریق لینک روبرو وارد صفحه مربوطه شوید