مشاوره

برای ارتباط با مشاوران و کارشناسان کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی از طریق دکمه رو به رو با ما در ارتباط باشید

لزوم استفاده از روش های شایستگی محور در مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی اصلی‌ترین سرمایه هر سازمان است و سازمان‌ها در راستای مأموریت و تحقق اهداف و اجرای استراتژی‌های خود باید اقداماتی را در زمینه منابع انسانی انجام دهند.در سال‌هاي اخير توجه به این منابع به عنوان منابع بي‌بديل سازماني به نحو گسترده‌اي فزوني يافته است.بنابراین طراحي، استقرار و اجراي نظام مناسب ارزیابی و ارتقاء شایستگی‌های سرمایه انسانی با ديدگاه سنجش، اصلاح و بهبود مستمر در سطوح مختلف سازمانی امری  ضروری است.

ضرورت بنای یک الگوی جامع مدیریت شایستگی محور در سازمان ها

بنیان رویکرد مدیریت مبتنی بر شایستگی از طریق بکارگیری شایستگان در سطح مدیران و سایر پست‌های کلیدی، استقرار فرآیندهای شایسته‌سالاری، تغییر نگاه از رویکرد مبتنی بر شغل به رویکرد مبتنی بر شایستگی و توجه به پرورش مدیران و کارکنان شایسته در سازمان‌های مختلف کشور، ضرورت نیاز به یک الگوی جامع مدیریت مبتنی بر شایستگی را در عرصه مدیریت تقویت می‌کند.

خدمات ما

محور و اساس ارزیابی، وجود الگو و شاخص‌های ارزیابی است. بر این باور، کانون‌های ارزیابی نیز برای ارزیابی شایستگی‌های حرفه‌ای و شغلی افراد، به شاخص‌ها و الگوهای ارزیابی نیاز دارند. مدل شایستگی، پاسخگوی این نیاز است. برای شناسایی و تدوین شایستگی‌‏ها در سازمان‌ها رویکردها و دسته‏‌بندی‌‏های مختلفی وجود دارد

مدیریت و توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران، یکی از عوامل مؤثر در ﺟﺬﺏ، تربیت و توانمندسازی آنان است. مدیریت شایستگی‌ها موجب توسعه عملکرد فرد و سازمان خواهد شد. اگر شایستگی‌های مدیران ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁن مدیریت شود و همواره مورد ارزیابی مستمر قرار گیرد، عملکرد آنان اثربخش، منظم و هدفمند خواهد شد. از همین رو، سازمان‌های آینده‌نگر، به دنبال طراحی و بکارگیری نظام‌های ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیران خود هستند.

كانون‌هاي ارزيابي به منظور تحقق اهداف متعددي به‌كار مي‌روند. اسـتفاده از شـبيه‌سازي‌ها و تمرين‌هاي چندگانه، قابليت پيش‌بيني بالايي را براي كانون‌هـاي ارزيـابي ايجـاد مي‌كند. مهمترين دلايل استفاده از كانون‌هاي ارزيابي جذب، انتصاب، حفظ و توسعه كاركنان است. سازمان‌هاي موفق مديران مياني، ارشـد و حتـي كارشناسان خود را بـا توجه بـه بازخورد كانون ارزيابي به كار مي‌گمارند.

برای آشنایی با محصولات کانون ارزیابی و توسعه شایستگی از طریق لینک روبرو وارد صفحه مربوطه شوید