کانون ارزیابی

کانون ارزیابی مدیران

اثربخشی اقدامات مدیران در گرو شایستگی آن‌ها و بودن زمینه برای بالفعل شدن توانایی‌ها و قابلیت‌های بالقوه در سایه حاکمیت اندیشه سالار خواهد بود. شایسته سالاری از جمله عوامل و ملاک‌های مهم در اداره هر جامعه و سازمان است. رشد و پیشرفت حکومت‌ها و سازمان‌ها در گرو این است که شایستگان در منصب‌های مناسب قرار گیرند. مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها را با چالش‌های گوناگونی مواجه می‌کند و این مدیریت را وادار می‌سازد تا اهداف، سیاست‌ها، راهبردها و رویه‌های خود را با این چالش‌ها هماهنگ کند. برخی از چالش‌های شاخص حوزه منابع انسانی در سازمان‌ها که لزوم استقرار کانون‌های ارزیابی و توسعه را به عنوان روشی نوین و معتبر تقویت می‌کند به این شرح است :

برخی از چالش‌های شاخص حوزه منابع انسانی در سازمان‌ها

شایستگی‌های مدیریتی

هریک از مشاغل بر اساس شرح شغل، برای تصدی به افرادی نیاز دارند که از دانش، مهارت­‌ها، نگرش­‌ها و ویژگی­‌های شخصیتی مورد نیاز برخوردار باشند. به‌ بیان ‌دیگر، افراد براي بروز عملکرد برتر در یک شغل، باید واجد قابلیت­‌های مورد نیاز آن شغل باشند. پس سازمان باید شایستگی­‌ها، استعداد و قابلیت­‌های بالقوه و بالفعل کارکنان نامزد تصدی یک شغل را شناسایی و توسعه دهند تا هنگام تصدی شغل با مشکل مواجه نشوند.

آموزش و توانمندسازی

هریک از مشاغل بر اساس شرح شغل، برای تصدی به افرادی نیاز دارند که از دانش، مهارت­‌ها، نگرش­‌ها و ویژگی‌­های شخصیتی مورد نیاز برخوردار باشند. به‌ بیان ‌دیگر، افراد براي بروز عملکرد برتر در یک شغل، باید واجد قابلیت­‌های مورد نیاز آن شغل باشند. پس سازمان باید شایستگی­‌ها، استعداد و قابلیت­‌های بالقوه و بالفعل کارکنان نامزد تصدی یک شغل را شناسایی و توسعه دهند تا هنگام تصدی شغل با مشکل مواجه نشوند همچنین مشاغل مدیریتی از این قاعده مستثنی نیستند.

انتصاب‌های مدیریتی

انتصاب‌­های مدیریتی یکی از مهم­‌ترین چالش‌­های پیش­روی سازمان­‌ها در کشورهای در حال توسعه و نیز کشورمان است. برای انتصاب فرد در یک شغل و از جمله سمت­‌های مدیریتی، می‌بایست شایستگی­‌های نامزدها با شایستگی­‌های مورد انتظار سازمان تطابق کامل داشته باشد. اگر انتصاب افراد به این شیوه پیش رود، فرد و سازمان هر دو به اهدافشان دست یافته‌­اند.

دانش و مهارت­‌های مدیریتی

از نگاهی علمی، موفقیت در سمت­‌های مدیریتی نیاز به تسلط علمی بر دو حوزه دارد. یکی شایستگی­‌های اختصاصی (علمی) مورد نیاز آن سمت و دیگری شایستگی‌­های عمومی مدیریتی. غالب مدیران کم یا زیاد به شایستگی­‌های اختصاصی مجهز هستند. ولی در زمینه شایستگی‌­های عمومی نیاز به تقویت و توانمندسازی دارند. بر این باور، قبل از انتصاب به سمت مدیریتی، باید تدبیری اتخاذ نمود تا بر پایه ارزیابی شایستگی­‌ها، مشخص شود فرد از شایستگی­‌های مدیریتی لازم برخوردار هست؟ اگر نه در کدام یک از شایستگی­‌های مدیریتی دارای نقاط قابل بهبود است.

توسعه و توانمندسازی (بر پایه
نتایج ارزیابی شایستگی­‌ها)

برنامه­‌ریزی منظم آموزش­‌های مدیریتی
(برمبنای نتایج ارزیابی شایستگی­‌ها)

ارزیابی و توسعه (بر پایه نتایج
ارزیابی شایستگی‌ها)

شایسته‌سالاری (انتصاب فرد مناسب
در پست مدیریتی مناسب)

شایستگی‌های مدیریتی

آموزش و
توانمند سازی

دانش و مهارت‌های
مدیریتی

انتصاب‌های
مدیریتی

کانون ارزیابی و توسعه به عنوان راه حلی منسجم برای حل چالش‌های منابع انسانی

در دهه‌های اخیر برای حل آسیب‌ها و مشکلات بیان شده، کانون‌های ارزیابی و توسعه ابداع و مورد بهره‌برداری قرارگرفته است که نتایج درخشانی نیز داشته است. به همین دلیل همه کشورها و سازمان‌ها از آن استفاده می‌کنند. در واقع، کانون‌های ارزیابی و توسعه نسخه شفابخش حل چالش‌های فوق می‌باشد.
برخی از سازمان‌هایی که تا کنون از خدمات کانون ارزیابی و توسعه جهاد دانشگاهی بهره گرفته‌اند به شرح مذکور می‌باشند:

اخبار مرتبط

منابع مرتبط

برای ارتباط با مشاوران و کارشناسان کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی از طریق دکمه رو به رو با ما در ارتباط باشید