توصیه-برای-موفقیت-در-کانون-ارزیابی

توصیه‌هایی به ارزیابی‌شوندگان در کانون ارزیابی

برخی ارزیابی‌شوندگان به دلیل نا آشنا بودن با کانون ارزیابی و روش‌ها و کارکردهای آن، قبل از ورود به کانون دچار نگرانی و استرس می-شوند. این در حالی است که در پایان ارزیابی و هنگام بیرون آمدن از کانون ارزیابی، به خود می‌گویند: کاش قبلاً می‌دانستم! کاش کمی مطالعه می‌کردم!...

ادامه مطلب