عوامل کلیدی موفقیت در کانون ارزیابی

کانون های ارزیابی امروزه به بخش لاینفکی از فرآیند استخدام در بسیاری از سازمان های بزرگ و کوچک تبدیل شده اند. در این مقاله قصد داریم برخی از عوامل موفقیت در این مراکز را تشریح کنیم …

ادامه مطلب