طراحی و مدیریت کانون ارزیابی و توسعه

نحوه برگزاری : حضوری

کد دوره : ATB1231

مدت زمان : 18 ساعت

پیش نیاز : ندارد

آخرین اخبار

آخرین مطالب وبلاگ