طراحی و مدیریت کانون ارزیابی و توسعه

نحوه برگزاری : حضوری

کد دوره : ATB1231

مدت زمان : 18 ساعت

پیش نیاز : ندارد

درباره دوره

این دوره، افراد را قادر می سازد تا تمام جنبه های یک مرکز ارزیابی یا توسعه، از ایجاد یک خط مشی داخلی گرفته تا اعتبارسنجی نتایج کانون، را مدیریت کنند.

برخی از سرفصل هایی که در این دوره تدریس می شود :

تفسیر نتایج آزمون های شخصیت شناسی و رفتارشناسی

اصول طراحی مدل های شایستگی عمومی و تخصصی

اصول طراحی ابزارهای شبیه سازی

آزمون سازی

سرفصل های دوره

1- آزمون سازی
در این کارگاه با اصول آزمون سازی، انواع آزمون ها، روش تهیه سوال های آزمون و نحوه سنجش اعتبار و روایی آن آشنا خواهید شد.

مدت زمان : 6 ساعت

2- اصول طراحی مدل های شایستگی عمومی و تخصصی
در این دوره با روش های طراحی مدل شایستگی، و نحوه تعریف شایستگی های عمومی و تخصصی و الزامات طراحی مدل شایستگی آشنا خواهید شد.

مدت زمان : 6 ساعت

3- اصول طراحی ابزارهای شبیه سازی
در این دوره با ابزارهای شبیه سازی و تفاوت آن با ابزارهای دیگر، اصول طراحی این نوع ابزارها و نحوه سنجش اعتبار، نحوه اجرا و پیاده سازی آن آشنا خواهید شد.

مدت زمان : 6 ساعت

4- تفسیر نتایج آزمون های شخصیت شناسی و رفتارشناسی
در این دوره با نحوه تفسیر آزمون های رایج شخصیت شناسی و رفتارشناسی و نحوه بکارگیری از آنها برای ارزیابی و بازخورد دادن به ارزیابی شوندگان آشنا خواهید شد.

مدت زمان : 6 ساعت

اهداف دوره

در پایان دوره، نمایندگان قادر خواهند بود:

  • مراحل و اجزای مختلف مورد نیاز برای طراحی و مدیریت یک کانون ارزیابی یا توسعه موفق را طراحی و پیاده سازی کنند.
  • تمرین ها و ابزار دقیق مرتبط را انتخاب کنند و یک ماتریس شایستگی-تمرین ایجاد کنند/
  • یک جدول زمانبندی کلی برای کانون طراحی کرده و فرآیند های مربوطه را برای شرکت کنندگان، ارزیاب ها و ذی نفعان ترسیم کنند.
  • فرآیند طراحی تمرین ها را با توجه مراحل کلیدی و ملاحظات ساختاری اجرا کنند.
  • منابع مورد نیاز برای اجرای یک کانون ارزیابی یا توسعه موثر را شناسایی کنند.
  • طراحی دوره های تربیت ارزیاب و ارائه پشتیبانی به ارزیابان در کانون را پیاده سازی کنند.
  • مدیریت جلسات یکپارچه سازی داده ها (وحدت رویه – wash-up) برای دستیابی به ارزیابی های دقیق و منصفانه برای ارزیابی شوندگان و حل مسائل متداول که ممکن است ایجاد شود.
  • راهکار های مطلوب را برای رسیدگی به مسائلی مانند راهبری کانون ، ارزیابی ، تعارضات و اعتبار سنجی ارائه دهند.

دوره‌های مشابه

دوره تربیت ارزیاب سطح B

مدت زمان دوره : 40 ساعت
دوره تربیت ارزیاب سطح A

مدت زمان دوره : 18 ساعت

مشاوره و ثبت نام

آخرین اخبار

آخرین مطالب وبلاگ