دوره تربیت ارزیاب سطح B

نحوه برگزاری : حضوری

کد دوره : ATB1229

مدت زمان : 40 ساعت

پیش نیاز : ندارد

درباره دوره

ارزیابان برای شناخت و سنجش درست رفتار ارزیابی‌شوندگان می‌بایست آموزش های گسترده‌ای ببینند. این آموزش‌ها شامل آموزش عمومی فرایند ارزیابی شایستگی‌ها و نیز آموزش های اختصاصی مربوط به روانشناسی، آزمون‌ها و ابزارهای ارزیابی است.

دوره تربیت ارزیاب سطح B برای تمامی افراد علاقه مند و یا کسانی مناسب است که می خواهند دانش و مهارت خود را در حوزه ارزیابی شایستگی های منابع انسانی تقویت کنند.

برخی از مهارت هایی که در این دوره کسب می کنید :

خطاها و سوگیری های رایج در مصاحبه و ارزیابی

مصاحبه شایستگی محور

کانون ارزیابی و توسعه و الزامات آن

ارزیابی شایستگی ها

سرفصل های دوره

1- مفهوم شایستگی و نحوه ترسیم شایستگی‌ها
در این کارگاه علاوه بر آشنایی با مفهوم شایستگی، مهارت تعریف شواهد رفتاری برای هر شایستگی و سطح بندی آن را پیدا خواهید کرد.

مدت زمان : 6 ساعت

2- اصول سنجش و ارزیابی سازه‌های رفتاری
در این دوره با اصول سنجش و ارزیابی سازه های رفتاری آشنا می شوید و همراه با یک تمرین عملی می آموزید چگونه رفتارهای دیگران را مشاهده، ثبت، طبقه بندی و ارزیابی کنید.

مدت زمان : 6 ساعت

3- کانون ارزیابی و توسعه و الزامات آن
در این دوره با کانون های ارزیابی و توسعه نسل جدید، الزامات کانون های ارزیابی و انواع ابزارهایی که در کانون های ارزیابی مورد استفاده قرار می گیرند آشنا خواهید شد. به همراه چند تمرین عملی.

مدت زمان : 6 ساعت

4- اصول شخصیت‌شناسی و رفتارشناسی
در این دوره با مبانی علم رفتارشناسی و شخصیت شناسی و ابزارهای متداول رفتارشناسی و شخصیت شناسی آشنا خواهید شد.

مدت زمان : 6 ساعت

5- مصاحبه رفتاری
در این دوره با انواع مصاحبه، نحوه ساختاربندی و هدایت موثر مصاحبه، تکنیک های کاربردی پرسش سوالات رفتاری آشنا خواهید شد. به همراه شبیه سازی یک مصاحبه رفتاری.

مدت زمان : 6 ساعت

6- خطاها و سوگیری های شناختی رایج در مصاحبه و ارزیابی
در این دوره با خطاهای رایجی که مصاحبه گران و ارزیاب ها ممکن است دچار آنها شوند و راهکارهای کاهش آنها آشنا می شوید.

مدت زمان : 4 ساعت

7- اصول بازخورد دادن
در این دوره با اهمیت بازخورد در فرآیند کانون ارزیابی و توسعه، چالش های آن، ویژگی های بازخورد سازنده و تکنیک ها و مهارت های لازم برای ارائه بازخورد موثر آشنا می شوید.

مدت زمان : 6 ساعت

اهداف دوره

در پایان دوره ، شرکت کنندگان قادر خواهند بود :

  • اصول کلیدی مراکز ارزیابی و توسعه را تشریح کنند.
  • نحوه و میزان تاثیرگذاری سوگیری ناخودآگاه بر روایی و اعتبار ارزیابی و چگونگی مدیریت و کاهش آن را درک کنند.
  • اجزای یک شایستگی را توصیف کرده و شاخص های رفتاری مثبت و منفی مربوطه را شناسایی کنند.
  • انواع مختلف ابزار ها و تمرین های کانون ارزیابی و توسعه و شایستگی‌هایی که معمولاً توسط هر کدام از ابزار ها ارزیابی می‌شوند را شناسایی کنند.
  • نتایج ارزیابی ارزیابی شوندگان را در قالب نشانگر های رفتاری دقیق همراه با نمونه‌های مرتبط برای استفاده در مرحله یکپارچه‌سازی شواهد ، آماده و ارائه کنند.
  • یک گزارش بازخورد بنویسند که نقاط قوت و نیازهای توسعه را با توجه به شایستگی‌های احراز شده نمایان کند.

دوره‌های مشابه

دوره تربیت ارزیاب سطح A

مدت زمان دوره : 18 ساعت
طراحی و مدیریت کانون ارزیابی و توسعه

مدت زمان دوره : 24 ساعت

مشاوره و ثبت نام

آخرین اخبار

آخرین مطالب وبلاگ